Trainer ZPU ROMEX Sp. z o o.

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

Telefon: 52 323 07 12

E-mail: trainer@trainer.net.pl

Zadaj pytanie
Zadaj pytanie

Otwarte Strefy Aktywności OSA

OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności to rządowy projekt zmierzający do rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gmin, szczególnie na obszarach pozbawionych takiej bazy. Program ten umożliwia otrzymanie dofinansowania do budowy zewnętrznej siłowni plenerowej wraz se strefą relaksu w wysokości do 50-70% wydatków kwalifikowanych. Otwarte Strefy Aktywności to szansa dla lokalnych środowisk i samorządowców. Program kierowany jest do samorządów lokalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni mieszkaniowych.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku startuje nowy dwuletni projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki polegający na dofinansowaniu budowy małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czyli tzw. OSA inaczej Otwartych Stref Aktywności. Program mówi o budowie stref aktywności i relaksu szczególnie w miejscowościach/osiedlach pozbawionych dotychczas takiej infrastruktury lub posiadających ją w niewystarczającym zakresie. Chodzi o to by każdy mógł korzystać z takich urządzeń (np. zewnętrznej siłowni plenerowej, stołu do szachów lub tenisa), z takiego sprzętu.

Kto jest beneficjentem programu Otwartych Stref Aktywności?

Projekt skierowany jest zarówno do samorządów jak i różnego rodzaju podmiotów posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń, fundacji itp. W programie jest mowa o mniejszych miejscowościach, w dużych miastach tego rodzaju obiektów jest więcej.

Do jakich użytkowników skierowany jest program?

Program ma służyć wszystkim: dorosłym, dzieciom, młodzieży oraz seniorom, zarówno tym w pełni sprawnym ruchowo jak i tym którym większa aktywność fizyczna będzie bardzo przydatna z punktu widzenia zdrowotnego. Otwarte Strefy Aktywności mają to być miejsca przeznaczone do spotkań i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Korzystać z tej przestrzeni relaksu powinny lokalne społeczności: rodziny, przyjaciele, sąsiedzi (ci bliżsi i ci dalsi), rodzice, dziadkowie i wnuki. Jak z tego wynika program jest kierowany do wszystkich pokoleń.

Jaki jest cel tego programu?

Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji naszego społeczeństwa. Program ma zachęcić jak największe grupy Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma wyciągnąć jak największą grupę naszych rodaków z domowych pieleszy i zachęcić ich do bardziej aktywnego fizycznie, zdrowego trybu życia. Cywilizacyjny rozwój kraju i nowe technologie mogą być częścią naszego życia lecz nie mogą przeszkodzić nam w rozwoju psychofizycznym, nie mogą zastępować nam ruchu, ćwiczeń i relaksu na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsca takie mają sprzyjać integracji okolicznych mieszkańców.

Co wchodzi w skład takiej strefy aktywności?

Mają to być obiekty otwarte dla każdego strefy aktywności fizycznej i rekreacji, składające się z zewnętrznych siłowni plenerowych, strefy gier, wypoczynku oraz w wersji rozszerzonej zręcznościowych placów zabaw.
Możliwe są dwa warianty. Wariant pierwszy, podstawowy koszt do 50 tysięcy złotych i drugi wariant rozszerzony koszt do 100 tysięcy złotych.

Wariant podstawowy:dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowanych ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych ... lub do 70% wydatków kwalifikowanych ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych (dla gmin o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg). W skład takiej Otwartej Strefy Aktywności ma wchodzić plenerowa siłownia zewnętrzna (minimum 6 urządzeń) oraz strefa relaksu składająca się z minimum 4 ławek oraz plenerowych urządzeń do gier, np. stół do tenisa, stół do szachów/warcabów, zagospodarowanie zieleni.

Wariant rozszerzony: dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowanych ale nie więcej niż 50 tysięcy złotych ... lub do 70% wydatków kwalifikowanych ale nie więcej niż 70 tysięcy złotych (dla gmin o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg). W skład takiej rozszerzonej Otwartej Strefy Aktywności oprócz w/w zewnętrznej siłowni plenerowej i strefy relaksu powinien wchodzić plac zabaw o charakterze sprawnościowym (wymagane minimum 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym) oraz posiadać ogrodzenie (wymagane minimum to ogrodzenie placu zabaw dla dzieci).

Jakie można uzyskać dofinansowanie do projektu?

Ministerstwo przewiduje w ciągu 2 lat trwania projektu przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych za które może powstać nawet 3000 tego typu Otwartych Stref Aktywności. Każdy beneficjent będzie mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 70% kosztów całości inwestycji. Jeżeli będzie duże zainteresowanie programem Otwartych Stref Aktywnościze strony gmin to środki przeznaczone na ten program mogą być nawet większe.

Czy ubieganie się o środki z OSA będzie trudne i skomplikowane?

Przewiduje się bardzo uproszczoną formułę starania się o środki z takiego programu.

Podsumowując: celem programu jest stworzenie wielofunkcyjnych, uniwersalnych stref rekreacji i sportu, aktywujących do fizycznego wysiłku mieszkańców, starszych i młodszych oraz integrujących lokalne społeczności.

 

Manufacturers