OSA trainer siłownie zewnętrzne

 

 

 

 

Program rządowy Otwarte Strefy Aktywności

Startuje rządowy Program Otwartych Stref Aktywności. Celem Programu jest rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze integracyjnym.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na siłownię plenerową, strefę relaksu oraz place zabaw w wysokości od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych. Wkrótce mija czas składania wniosków inwestycyjnych o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć od 15 stycznia 2018 do 15 lutego 2018.

Zapraszamy na naszą stronę www.osa-strefyaktywnosci.pl

Czytaj także:


OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności to rządowy projekt zmierzający do rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gmin, szczególnie na obszarach pozbawionych takiej bazy. Program ten umożliwia otrzymanie dofinansowania do budowy zewnętrznej siłowni plenerowej wraz se strefą relaksu w wysokości do 50-70% wydatków kwalifikowanych. Otwarte Strefy Aktywności to szansa dla lokalnych środowisk i samorządowców. Program kierowany jest do samorządów lokalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni mieszkaniowych.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku startuje nowy dwuletni projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki polegający na dofinansowaniu budowy małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czyli tzw. OSA inaczej Otwartych Stref Aktywności. Program mówi o budowie stref aktywności i relaksu szczególnie w miejscowościach/osiedlach pozbawionych dotychczas takiej infrastruktury lub posiadających ją w niewystarczającym zakresie. Chodzi o to by każdy mógł korzystać z takich urządzeń (np. zewnętrznej siłowni plenerowej, stołu do szachów lub tenisa), z takiego sprzętu.

Kto jest beneficjentem programu Otwartych Stref Aktywności?

Projekt skierowany jest zarówno do samorządów jak i różnego rodzaju podmiotów posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń, fundacji itp. W programie jest mowa o mniejszych miejscowościach, w dużych miastach tego rodzaju obiektów jest więcej.

Do jakich użytkowników skierowany jest program?

Program ma służyć wszystkim: dorosłym, dzieciom, młodzieży oraz seniorom, zarówno tym w pełni sprawnym ruchowo jak i tym którym większa aktywność fizyczna będzie bardzo przydatna z punktu widzenia zdrowotnego. Otwarte Strefy Aktywności mają to być miejsca przeznaczone do spotkań i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Korzystać z tej przestrzeni relaksu powinny lokalne społeczności: rodziny, przyjaciele, sąsiedzi (ci bliżsi i ci dalsi), rodzice, dziadkowie i wnuki. Jak z tego wynika program jest kierowany do wszystkich pokoleń.

Jaki jest cel tego programu?

Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji naszego społeczeństwa. Program ma zachęcić jak największe grupy Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma wyciągnąć jak największą grupę naszych rodaków z domowych pieleszy i zachęcić ich do bardziej aktywnego fizycznie, zdrowego trybu życia. Cywilizacyjny rozwój kraju i nowe technologie mogą być częścią naszego życia lecz nie mogą przeszkodzić nam w rozwoju psychofizycznym, nie mogą zastępować nam ruchu, ćwiczeń i relaksu na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsca takie mają sprzyjać integracji okolicznych mieszkańców.

 


Manufacturers