OSA trainer siłownie zewnętrzne

Program rządowy Otwarte Strefy Aktywności 2019

Startuje rządowy Program Otwartych Stref Aktywności 2019. Celem Programu jest rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze integracyjnym.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na siłownię plenerową, strefę relaksu oraz place zabaw w wysokości od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych. Wkrótce mija czas składania wniosków inwestycyjnych o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć od 11 lutego 2019 do 1 marca 2019.

Szczegółowe informacje: Program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 oraz  Wzór umowy o dofinansowanie OSA 2019 dostępne na stronie internetowej:

Program Otwarte Strefy Aktywności

O Programie

Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca przedstawicieli samorządów do udziału w Programie Otwartych Stref Aktywności (OSA). Jest to najnowszy projekt resortu, skoncentrowany na rozwoju małej infrastruktury w Polsce. Sprawdźcie, kto może z niego skorzystać i dlaczego warto do niego dołączyć.

Na czym polegają OSA?

Pod pojęciem Otwratych Stref Aktywności rozumiemy ogólnodostępne miejsca przeznaczone do sportu oraz rekreacji. Składają się na nie siłownie plenerowe, place zabaw dla dzieci z wyposażeniem sprawnościowym, strefy relaksu i gier, a także zagospodarowanie zieleni. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w całym kraju powstać ma nawet 3 000 tego typu obiektów w całym kraju. Już teraz gorąco zachęcamy przedstawicieli gmin i urzędów do udziału w tym wyjątkowo korzystnym programie!

Dla kogo Program OSA?

O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty posiadające osobowość prawną, takie jak stowarzyszenia, fundacje, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach jednego wniosku jedna gmina może ubiegać się o dofinansowanie dla wielu stref!

Ile można zyskać?

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tys. złotych bądź też do 70% wydatków kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tys. złotych dla gmin mniej zamożnych.

Dlaczego warto?

Siłownie plenerowe oraz sprawnościowe place zabaw dla dzieci są zaprojektowane tak, aby umożliwiały korzystanie osobom z różnych grup wiekowych. Nasze strefy aktywności mają przyciągać całe rodziny. Muszą więc być wyposażone w rozwiązania dostępne zarówno dla najmłodszych, jak i dla seniorów. Są to strefy aktywnego wypoczynku, dlatego obok sprzętów do ćwiczeń pojawiają się tutaj także strefy gier i relaksu, a także elementy małej infrastruktury w postaci ławeczek, śmietników czy stojaków na rowery.

Nowoczesne wyposażenie w najwyższej jakości sprzęty sprawia, że nasze strefy aktywności staną się dla państwa jednym z ulubionych miejsc rekreacji. Pomagamy dbać o tężyznę fizyczną osobom w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania – zupełnie za darmo, bez karnetów, bezpośrednio na waszych osiedlach.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w programie zarówno gminy i urzędy, jak również inne podmioty o osobowości prawnej. Wspólnie stworzymy coś ciekawego dla wspólnego dobra!

 Zapraszamy na naszą stronę www.osa-strefyaktywnosci.pl

Czytaj także:


OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności to rządowy projekt zmierzający do rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gmin, szczególnie na obszarach pozbawionych takiej bazy. Program ten umożliwia otrzymanie dofinansowania do budowy zewnętrznej siłowni plenerowej wraz se strefą relaksu w wysokości do 50-70% wydatków kwalifikowanych. Otwarte Strefy Aktywności to szansa dla lokalnych środowisk i samorządowców. Program kierowany jest do samorządów lokalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni mieszkaniowych.

Z dniem 1 lutego 2019 roku startuje nowy dwuletni projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki polegający na dofinansowaniu budowy małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czyli tzw. OSA inaczej Otwartych Stref Aktywności. Program mówi o budowie stref aktywności i relaksu szczególnie w miejscowościach/osiedlach pozbawionych dotychczas takiej infrastruktury lub posiadających ją w niewystarczającym zakresie. Chodzi o to by każdy mógł korzystać z takich urządzeń (np. zewnętrznej siłowni plenerowej, stołu do szachów lub tenisa), z takiego sprzętu.

Kto jest beneficjentem programu Otwartych Stref Aktywności?

Projekt skierowany jest zarówno do samorządów jak i różnego rodzaju podmiotów posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń, fundacji itp. W programie jest mowa o mniejszych miejscowościach, w dużych miastach tego rodzaju obiektów jest więcej.

Do jakich użytkowników skierowany jest program?

Program ma służyć wszystkim: dorosłym, dzieciom, młodzieży oraz seniorom, zarówno tym w pełni sprawnym ruchowo jak i tym którym większa aktywność fizyczna będzie bardzo przydatna z punktu widzenia zdrowotnego. Otwarte Strefy Aktywności mają to być miejsca przeznaczone do spotkań i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Korzystać z tej przestrzeni relaksu powinny lokalne społeczności: rodziny, przyjaciele, sąsiedzi (ci bliżsi i ci dalsi), rodzice, dziadkowie i wnuki. Jak z tego wynika program jest kierowany do wszystkich pokoleń.

Jaki jest cel tego programu?

Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji naszego społeczeństwa. Program ma zachęcić jak największe grupy Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma wyciągnąć jak największą grupę naszych rodaków z domowych pieleszy i zachęcić ich do bardziej aktywnego fizycznie, zdrowego trybu życia. Cywilizacyjny rozwój kraju i nowe technologie mogą być częścią naszego życia lecz nie mogą przeszkodzić nam w rozwoju psychofizycznym, nie mogą zastępować nam ruchu, ćwiczeń i relaksu na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsca takie mają sprzyjać integracji okolicznych mieszkańców. 


Manufacturers