Jakie można uzyskać dofinansowanie do projektu Otwartych Stref Aktywności?

Ministerstwo przewiduje w ciągu 2 lat trwania projektu przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych za które może powstać nawet 3000 tego typu Otwartych Stref Aktywności. Każdy beneficjent będzie mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 70% kosztów całości inwestycji. Jeżeli będzie duże zainteresowanie programem Otwartych Stref Aktywnościze strony gmin to środki przeznaczone na ten program mogą być nawet większe.

Czy ubieganie się o środki z OSA będzie trudne i skomplikowane?

Przewiduje się bardzo uproszczoną formułę starania się o środki z takiego programu.

Podsumowując: celem programu jest stworzenie wielofunkcyjnych, uniwersalnych stref rekreacji i sportu, aktywujących do fizycznego wysiłku mieszkańców, starszych i młodszych oraz integrujących lokalne społeczności.


Manufacturers