Czym jest program OSA?

 

Otwarte Strefy Aktywności to nowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego celem jest pomoc w zwiększaniu popularności takich obiektów, jak mała infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Rządowy program OSA oferuje możliwość otrzymania dofinansowania, dzięki któremu lokalne społeczności mają szansę na budowę ogólnodostępnej, plenerowej siłowni zewnętrznej oraz przylegającej do niej strefy relaksu.

Główne założenia programu

Głównym celem programu OSA jest zachęcenie społeczeństwa do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Dzięki Otwartym Strefom Aktywności wszyscy mają szansę na poprawę swojej kondycji fizycznej oraz zadbanie o zdrowy tryb życia.

Dodatkowo siłownie zewnętrzne, umożliwiające wykonywanie ćwiczeń na świeżym powietrzu, mają sprzyjać integracji osób wchodzących w skład lokalnej społeczności.

Do kogo skierowany jest projekt?

Beneficjentami programu są przede wszystkim samorządy terytorialne oraz wszelkiego rodzaju podmioty posiadające osobowość prawną - spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia czy fundacje. Projekt OSA skierowany jest do mniejszych miejscowości, w których brakuje małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, sprzyjającej integracji.

Natomiast jeśli chodzi o samych użytkowników tego typu obiektów, to mają one służyć osobom ze wszystkich grup wiekowych - zarówno dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, seniorom, jak i osobom niepełnosprawnym.

Otwarta Strefa Aktywności - co wchodzi w jej skład?

Głównym założeniem projektu, jest stworzenie otwartych i dostępnych dla każdego obiektów, takich jak zewnętrzne siłownie plenerowe (również w wersji dla osób niepełnosprawnych), a także strefy gier (stoły do tenisa, ping ponga, czy szachów), trampoliny oraz zręcznościowe place zabaw.

Dofinansowanie obejmuje także dodatkowe elementy małej architektury, stanowiące wyposażenie strefy relaksu - między innymi ławki, stojaki rowerowe czy kosze na śmieci.

Czas trwania projektu

Program OSA 2019 wystartował 1 lutego 2019 roku. Wnioski inwestycyjne o dofinansowanie można składać w terminie od 11 lutego 2019 do 1 marca 2019..

Przewidziano dwa warianty dofinansowania - podstawowy (w skład którego wchodzi siłownia plenerowa i strefa relaksu) oraz rozszerzony (w którym poza strefą aktywności i relaksu, znajduje się również sprawnościowy plac zabaw z ogrodzeniem). Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego obiektu w wariancie podstawowym może wynieść do 35 tys. zł, natomiast w wariancie rozszerzonym - do 70 tys. zł.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony internetowej poświęconej Programowi OSA:

www.osa-strefyaktywnosci.pl


Manufacturers